Werken als invaller / vervanger

SCOH werkt met een aantal besturen uit de regio samen om te zorgen voor voldoende vervangers op de scholen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de oprichting van Stichting Pool West.

Pool West is een vervangingspool die als doel heeft vervangers optimaal te kunnen inzetten om zodoende te zorgen dat in elke groep een goede leerkracht komt. Daarnaast zal Pool West zich verder ontwikkelen tot een regionale arbeidsmarktorganisatie; een aantrekkelijke intermediair voor vervangers in het primair onderwijs. Met aandacht voor talentontwikkeling, loopbaanbegeleiding en werkzekerheid. Pool West is gestart met ingang van schooljaar 2016-2017, en is nu volop bezig met het werven van beschikbare vervangers.

Aansluiting bij Pool West, iets voor jou?
Pool West is een interbestuurlijke vervangingspool die werkt voor meerdere schoolbesturen in de regio. Daardoor is het mogelijk dat je bij meerdere besturen ingezet gaat worden. Hierdoor wordt je kans om te werken in het onderwijs vergroot. Schooldirecteuren kunnen je dan, middels het digitale vervangingssysteem, benaderen voor werk op de school. Je kunt je nu inschrijven voor opname in het bestand van Pool West. Kijk hiervoor op de website van Pool West. 

Stafkantoor

Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag
Tel: 070 3118787
E-mail: info@scoh.nl

Recruiter

Gerdien van Druten
Tel: 06  11 07 85 64
E-mail: gvdruten@scoh.nl