Researchlab

Bij SCOH blijf je leren!
Het ResearchLab is een plek waar onze leerkrachten, directeuren, intern-begeleiders en andere medewerkers vragen over hun onderwijspraktijk kunnen stellen.

Bijvoorbeeld: Hoe maak ik gebruik van de CITO-woordenschat toets in mijn klas en wat kan ik eruit halen voor mijn leerlingen? Wat weten we eigenlijk over Engels aanbieden aan kleuters terwijl ze ook nog niet zo goed Nederlands spreken, moet ik dat al wel doen?

Werkwijze
Het researchteam (bestaande uit geïnteresseerde academisch geschoolde leerkrachten) gaat op zoek naar antwoord op de vraag.  Dit kan met literatuuronderzoek, door gebruik te maken van het Kennicentrum (SCOH Academy) of met praktijkonderzoek op school.
De kracht van het ResearchLab is dat per vraag gekeken wordt naar de situatie van de school van de vraagsteller, zodat het antwoord optimaal toepasbaar is.

Het Researchlab dient dus twee doelen: professionalisering van het onderwijsklimaat én de kans om als (academisch geschoolde) leerkracht je onderzoekende kwaliteiten in te zetten.

 

Recruiter

Gerdien van Druten
Tel: 06  11 07 85 64
E-mail: gvdruten@scoh.nl