Directeur Dr. J.A. Gerth van Wijkschool

Bestuur SCOH


Aantal uur per week: 32 - 40 uur
Werkdagen: Fulltime
Groep:
Startdatum: 01-08-2021


Over de vacature


De functie
Bij binnenkomst voel je direct de gastvrije, toegankelijke en open sfeer van de school en herken je jezelf hierin. Je ziet hoe het met de kinderen gaat als je ’s ochtends bij de deur staat en ouders voelen zich vrij jou te benaderen. Als directeur van de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool vervul je een spilfunctie in de afstemming tussen de partners binnen het kindcentrum en ben je een aanspreekpunt voor alle medewerkers. Daarbij zie je kansen om de goed lopende samenwerking met de partners vanuit gelijkwaardigheid verder te ontwikkelen en te bestendigen.

Je geeft leiding aan een positief en hardwerkend team en hebt oprechte aandacht voor je collega’s, ouders en leerlingen. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en visie geef je verder vorm aan toekomstbestendig onderwijs voor de kinderen. Je bent een stevige directeur die openstaat voor dialoog en vervolgens ook de besluiten neemt. Vanuit vertrouwen geef je ruimte aan het team, waarbij je de koers in de gaten houdt en sturing geeft waar nodig. Je stelt je flexibel op, biedt een luisterend oor en geeft met plezier en humor invulling aan je functie.  

Het doel is om elke dag de leerlingen goed onderwijs te geven dat bij hen past, dat hen motiveert en dat hen kennis en vaardigheden biedt om straks volop deel te nemen aan een mondiale samenleving. Als directeur bouw je voort op de reeds ingezette lijn en zet jij je in om de kwaliteit van het onderwijs op de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool te blijven bewaken, verbeteren en borgen.

Wat bieden wij? SCOH biedt:
 • Een oplossingsgericht, stabiel en actief team.
 • Een goed lopende school in een prachtig nieuw gebouw in het Laakkwartier, met veel aandacht voor voeding, sport en cultuur.
 • Een zeer diverse leerling- en ouderpopulatie.
 • Een brede ouderbetrokkenheid.
 • Fijne samenwerking met de partners in het kindcentrum vanuit een gedeelde pedagogische visie.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.
 • Salaris: schaal € 3459 - € 5527 | D12 cao PO
 • Fte 1,0 fte
Informatie over de organisatie
Kosmos is een IKC, een integraal kindcentrum, waar kinderen van 0 tot 13 jaar welkom zijn voor onderwijs en opvang. Kindcentrum Kosmos wordt gevormd door de Dr. J.A. Gerth van Wijkschool en De Hummelhoek (peuterleerplek) en David Dak (kinderopvang VVE en buitenschoolse opvang). Er wordt dagopvang, peuterspeelzaal, voorschool, buitenschoolse opvang, basisonderwijs en naschoolse activiteiten aangeboden. 

Vanuit de missie ‘Kindcentrum Kosmos geeft kinderen de ruimte’ wordt er vanuit één gezamenlijke pedagogische visie gewerkt. Het kindcentrum is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw aan de Withuysstraat, hoek Laakkade, met een groot, groen en uitdagend speelplein met vrolijke speeltoestellen.

De Dr. J.A. Gerth van Wijkschool biedt onderwijs aan zo’n 350 leerlingen in 16 groepen. De meeste kinderen komen uit de wijk, die een divers samengestelde populatie kent. Het team bestaat uit 34 leden waaronder een adjunct-directeur, twee intern begeleiders, drie bouwcoördinatoren en verschillende specialisten op vakinhoudelijke thema’s. Er wordt lesgegeven met expliciete directe instructie (EDI) en bij begrijpend lezen volgens de principes van opbrengstgericht passend onderwijs (OPO). Op het gebied van de zaakvakken loopt een pilot ten aanzien van thematisch werken en er is aandacht voor digitale geletterdheid. De school hecht veel waarde aan oprechte ontmoeting tussen ouders, leerlingen en het team. Betrokken zijn, elkaar respecteren en positief nieuwsgierig zijn naar elkaars meningen en visies staan hoog in het vaandel. Vanuit de christelijke identiteit helpt de school de leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven te staan.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden
 • Je geeft invulling aan het integraal schoolleiderschap, met alle daaraan verbonden organisatorische, bedrijfsmatige, onderwijskundige en personele aspecten.
 • Je ontwikkelt vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (bottom-up) het beleid, waarbij je de koers en haalbaarheid bewaakt, besluiten neemt en de ingezette ontwikkelingen borgt.
 • Je geeft teamleden professionele ruimte en weet de ambities en talenten van het team te benutten.
 • Je verstevigt de samenwerking met de partners van het kindcentrum vanuit gelijkwaardigheid.
 • Je versterkt een positief kritische feedbackcultuur en stimuleert betrokkenheid van alle teamleden.
 • Je draagt bij aan het open en veilige klimaat waarin medewerkers zich gezien, gehoord, gesteund en gewaardeerd voelen.
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk en kunt goed omgaan met de diversiteit van ouders en leerlingen.
 • Je stelt je flexibel op, hebt humor en weet zaken te relativeren.
Functie-eisen
 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je hebt aantoonbaar affiniteit met het werken in een IKC.
 • Je hebt een visie op toekomstbestendig onderwijs en ervaring met het implementeren van  onderwijsvernieuwingen.
 • Je bent bereid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.
Selectieprocedure
ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor SCOH.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 22 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen van SCOH een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander. SCOH heeft een eigen kenniscentrum. Hier verzorgen we trainingen en cursussen voor de medewerkers. We beschouwen het Kenniscentrum als een investering in onze onderwijskwaliteit. Want onze docenten en leerkrachten kunnen alleen goed onderwijs verzorgen als zij ook zelf blijven ontwikkelen. Het is belangrijk dat zij deskundig zijn in hun vak en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heb je interesse, solliciteer dan bij

Scolix begeleidt de werving- en selectieprocedure. Klik op de knop Solliciteren voor alle informatie en om te solliciteren.