Directeur CBS De Ark

Bestuur SCOH


Aantal uur per week: 32 - 40 uur
Werkdagen: Fulltime
Groep:
Salaris: L12
Startdatum: 01-08-2021


Over de vacature


De functie
De afsluiting van de Kinderboekenweek op vrijdag wordt spectaculair gevierd en ook jij hebt hier een bescheiden rol in, je heet de kinderen en ouders van harte welkom.
Later op de dag zullen opa’s en oma’s voorlezen bij de groepen 1, 2 en 3. Groep 6 heeft tompoezen gemaakt in het thema van deze week en brengt deze vanmiddag langs bij het verzorgingshuis in de wijk. Werken op CBS De Ark voelt en is als een feestje.

Na deze week richt je je ‘s maandags weer op het primaire proces door het afleggen van twee flitsbezoeken in groep 3 en 7. Je ziet hoe de leerkracht met passie de uitgangspunten van het ‘leren zichtbaar maken’ in de praktijk brengt en hoe de leerlingen betrokken zijn bij de les. Je vraagt een van de kinderen wat zij vandaag geleerd heeft en wat er zo leuk is aan deze les. 

Op je kantoor maak je een kort verslag van jouw indrukken die je in de loop van de week bespreekt met de leerkracht: wat ging goed? Waar ben je trots op en wat maakt dat je voor deze aanpak hebt gekozen en als je terugkijkt; wat zou je de volgende keer anders doen? Wie of wat heb jij hiervoor nodig?

Nadat je een nieuwsbericht in begrijpelijke taal voor de ouders in concept hebt gemaakt, sluit je aan als toehoorder bij de werkgroep over het verder ontwikkelen van het handelingsgericht werken en hoe deze in relatie staat tot het ‘Leren zichtbaar maken’. Je kan het niet laten om af en toe een verdiepende vraag te stellen; de theorie van John Hattie is jou op het lijf geschreven.

Het doel is om elke dag boeiend en verbindend onderwijs voor de kinderen te realiseren. Jouw basishouding is om je continu te willen ontwikkelen samen met anderen. Daarbij maak je gebruik van ieders talent. Als directeur van CBS De Ark bouw je voort op de goede basis die de afgelopen jaren is gelegd.

Aan jou de taak om de goede zaken te behouden en te borgen en ingezette onderwijsinnovatie, met behoud van aandacht voor de basisvakken, verder uit te bouwen.

Wat bieden wij? SCOH biedt:
 • Betrokken collega’s die met plezier naar hun werk gaan.
 • Een diverse leerling- en ouderpopulatie.
 • Een school met veel aandacht voor sport.
 • Een fijne sfeer en rustig werkklimaat en een stabiel team.
 • Een school met weinig personeelsverloop.
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling vanuit SCOH.
 • Salaris: Schaal € 3.459 - € 5.527 | D12 cao PO
 • Fte 1,0 fte
Informatie over de organisatie
Christelijke Basisschool de Ark ligt in de wijk Leyenburg. CBS de Ark is een buurtschool met een gemengde leerlingenpopulatie. Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk.

De school telt gemiddeld 400 leerlingen. Zij zijn verdeeld over 15 groepen. Het aantal leerlingen per groep varieert van 25-30 leerlingen. In vier jaar tijd heeft de school een formidabele ontwikkeling doorgemaakt die heeft geleid tot het gewenste resultaat. De resultaten van het onderwijs zijn gestegen en de inspectie en het bestuur zijn tevreden over het huidige niveau van de onderwijskwaliteit. Het team en de ouders zijn betrokken bij en positief over de school en zien tegelijkertijd ruimte voor verbetering en ontwikkeling in de toekomst.

Peuterschool
CBS de Ark is een Basisschool 2-12, waardoor leerlingen hier terecht kunnen vanaf 2,5 tot en met 12 jaar. Peuterschool de Ark maakt echt onderdeel uit van de school en is gehuisvest in hetzelfde gebouw. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw. Er wordt heel nauw samengewerkt. In alle onderbouwgroepen werken leidsters en leerkrachten volgens eenzelfde pedagogische visie en VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). De meeste peuters stromen dan ook door naar de school CBS de Ark en worden op een natuurlijke manier begeleid bij de overgang naar groep 1.

De school is actief in de wijk. Zij werken samen met sportverenigingen, Stichting MOOI, Wijkberaad Leyenburg en verschillende culturele instellingen.

Wat vragen wij

Competenties & vaardigheden
 • Als integraal schoolleider werk je vanuit de strategische koers planmatig aan schoolontwikkeling (je bewaakt en evalueert gemaakte afspraken).
 • De leerling staat bij jou centraal, je bouwt voort op de reeds ingezette onderwijskundige ontwikkelingen en stuurt blijvend op innovatie.
 • Je geeft leiding vanuit vertrouwen, gebruikt humor en stimuleert eigenaarschap bij teamleden.
 • Je hebt een open houding, bent begripvol en toegankelijk voor medewerkers, ouders en kinderen.
 • Vanuit voorbeeldgedrag geef je de ontwikkeling naar een professionele cultuur verder vorm, daarbij is aandacht voor reflectie.
 • Een veilig en open klimaat waarin kinderen, medewerkers en ouders zich gemotiveerd en gewaardeerd voelen is voor jou belangrijk.
 • Je bent oplossingsgericht en operationeel sterk.
 • Je benut en creëert kansen voor profilering, kennisdeling en samenwerken met partners in de wijk Leyenburg.
Functie-eisen
 • Je beschikt over een afgeronde schoolleidersopleiding of bent bereid deze te volgen.
 • Je hebt actuele kennis van en werkervaring in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over coachende vaardigheden.
 • Je hebt ervaring met uitbouwen en verder ontwikkelen van de pedagogische en didactische visie van de school.
 • Je past binnen de identiteit van SCOH en werkt vanuit de vier kernwaarden: ontmoeten, verbinden, betrokken en betrouwbaar.
 • Je bent bereid tot interne mobiliteit na een periode van ongeveer 5 jaar.
Selectieprocedure
ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor CBS de Ark. 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is een schoolbestuur voor 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal onderwijs en 22 peuterscholen. Stuk voor stuk hebben de scholen van SCOH een unieke identiteit en samen vormen ze een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander. SCOH heeft een eigen kenniscentrum. Hier verzorgen we trainingen en cursussen voor de medewerkers. We beschouwen het Kenniscentrum als een investering in onze onderwijskwaliteit. Want onze docenten en leerkrachten kunnen alleen goed onderwijs verzorgen als zij ook zelf blijven ontwikkelen. Het is belangrijk dat zij deskundig zijn in hun vak en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Heb je interesse, solliciteer dan bij

Scolix begeleidt de werving- en selectieprocedure. Klik op de knop Solliciteren voor alle informatie en om te solliciteren.